Hjem

Moderne, Fleksible & Miljøvennlige Kontorer

Ny utleiepris! Se prospektet!

 

"24/7 Bygget skal samle kompetanse i ett dynamisk bygg, der bedriftene kan skape synergier og påta seg de oppdrag som i dag går ut av regionen"

- PDS Protek

24/7 Bygget blir et rendyrket kontorbygg, et bygg som setter mennesket og trivsel i fokus. Gjennomtenkt design, lyse, energieffektive og arealoptimaliserte lokaler skal bidra til trivsel, kreativitet og motivasjon hos alle ansatte. Med sin unike beliggenhet på Rossabø skal byggets design og utforming bidra til økt stolthet hos den ansatte, og være en merkevare som tiltrekker nye ansatte. Arbeidsplassene er miljøoptimaliserte for å ivareta de ansatte og med det bidra til den ansattes trivsel på en helt ny måte.

 

 

Om 24/7 Bygget på Rossabø. Bygget ble satt i gang av PDS Protek og er deres fremtidige kontorbygg. Visjonen er bygget på det amerikanske begrepet "Twentyfour Seven", (Åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken). Visjonen inneholder også drømmen om at vi skal samle kompetansen på Haugalandet i et bygg, og med det være i bedre stand til samlet å serve omliggende storkunder på Haugalandet ved å danne allianser og synergier i bygget.

Vi ønsker en sterkere tilknytning til utdannelsesinstitusjoner og opplæringsbedrifter, slik at vi kan gi studenter og fagpersoner opplæring og trening utover åpningstiden. Vi vil lage det beste kompetansesenteret på Haugalandet.

 

Bygget er nå detaljprosjektert og ønsker din bedrift å flytte inn eller ønsker du å investere, så er tiden inne!

Siden vi nå er i en tidlig fase av prosjektet så kan dere nå være med å utforme byggets infrastruktur og etasjer.

Bygget er nå tegnet med 6 +4 etasjer og inkluderer parkering under bakken, kantine og felles resepsjonsarealer.

 

 

Ønsker du mer informasjon? Vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet, eller HER

KONTAKTSKJEMA

 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved | Rossabø Eiendom AS 97 07 65 07 | jghelgeland@gmail.com